Date: Feb 2016
Course: 200-hrs Yin Yang
Location: Bali
Name: Irina Guimares